waarneming

Visbeek Lille

archeologisch element
ID
980611
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980611

Beschrijving

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek waren voor alle zones, uitgezonderd zone 3, negatief voor de aanwezigheid van archeologische vondsten, sporen en/of structuren uit eender welke (pre-)historische periode. De enige sporen die wel werden aangetroffen waren van duidelijk recente en/of natuurlijke oorsprong. In de meest westelijke hoek van zone 3 werd een laatmiddeleeuwse greppel (op basis van kleur, textuur en één vondst met name een scherf in oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur) aangesneden door de proefsleuven. Opmerkelijk was de locatie van de greppel binnen het plangebied. De greppel situeerde zich namelijk op de grens van het hoger gelegen, zandige deel van het plangebied en het lager gelegen deel dat gekenmerkt wordt door een meer lemige textuur.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 05-11-2020

Vondstmateriaal

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Scherf oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur

Greppel

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Visbeek Lille [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980611 (Geraadpleegd op 23-06-2021)