waarneming

Maldegem Ringbaan

archeologisch element
ID
980617
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980617

Beschrijving

Voor een aantal van de gevonden sporen is de datering ongekend. In de westelijke zone komen vooral sporen voor die in de nieuwe en nieuwste tijd en recente periode dateren. Een deel van de sporen is natuurlijk van aard. De bodem blijkt op deze zone afgegraven, waarbij mogelijk ook een deel van het archeologisch bodemarchief verwijderd is. In deze zone zijn geen relevante sporen aanwezig.

Aan de oostelijke zijde van het projectgebied zijn wel relevante sporen aanwezig. Naast een systeem met grachten dat in de nieuwe en nieuwste tijd dateert, komt een aantal sporen voor dat ouder is van datering. Het gaat om sporen die in de Romeinse of middeleeuwse periode dateren. Het gaat zowel om paalsporen als grachten, die een zone lijken af te bakenen.

De oostelijke zijde van deze blok percelen is minder interessant. Een zone is verstoord door een opgevulde gracht of depressie. In deze zone komen veel natuurlijke sporen voor.

Meer naar het noorden komen sporen voor die mogelijk in de Romeinse periode of ijzertijd dateren. Het gaat om enkele kleine paalsporen.

Daarnaast lijken enkele sporen eerder te dateren in de middeleeuwen. Enkele segmenten van grachten bevat materiaal dat vermoedelijk Karolingisch (of volmiddeleeuws) is. Daarnaast komt aardewerk uit de volle en late middeleeuwen voor. In deze zone zijn vooral grachten aangetroffen in de proefsleuven en in mindere mate paalsporen of kuilen.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 05-11-2020

Middeeuwse grachten

Datering: volle middeleeuwen, vroege middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Paalsporen

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Sporen Romeins/ middeleeuws

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Maldegem Ringbaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980617 (Geraadpleegd op 16-06-2021)