waarneming

Heirstraat

archeologisch element
ID
980623
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980623

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de ontwikkeling van de heraanleg van het kerkplein. Tijdens de vlakdekkende opgraving werden in totaal 150 sporen aangetroffen en geregistreerd. De meeste sporen zijn van antropogene oorsprong. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden: een wegtracé, paalkuilen en grachten. Het gaat voornamelijk om bewoningssporen uit de volle en late middeleeuwen. Ook werd parallel met de huidige Heirstraat een deel van de Romeinse weg Tongeren-Nijmegen aangesneden. Vermoedelijk werd er een herstelfase van de weg aan het licht gebracht. Langsheen, en haaks, op deze weg werd een gebouw aangetroffen dat op basis van het vondstmateriaal en de 14C-datering in de volle middeleeuwen te dateren is (tussen 1040 en 1170 n. Chr.). Dit wijst er op dat de Romeinse weg nog lange tijd in het landschap zichtbaar was en wellicht nog in gebruik was tot in de middeleeuwen. Daarnaast werden ook o.a. een afbakeningsgracht aangetroffen uit de late middeleeuwen (eind 12de/begin 13de eeuw) waarin huishoudelijk afval aangetroffen werd. Op het achterliggende terrein werd een tweede gracht aangetroffen die ouder lijkt te zijn, meer bepaald uit de tweede helft 10de - begin 11de eeuw. Op het achterliggende weiland werd bovendien een urne met crematieresten teruggevonden. In totaal werden 108 scherven ingezameld en gedetermineerd. Het aardewerk kan voornamelijk in de volle (10de -12de eeuw) en de late middeleeuwen (eind 12de/begin 13de eeuw) gedateerd worden. Het merendeel van het aardewerk dat in de late middeleeuwen gedateerd kan worden werd aangetroffen in de afbakeningsgracht.

 


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Laatmiddeleeuwse gracht

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Context: agrarische nederzettingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: afwateringsgreppels, crematiegraven, karrensporen, wegen
Materiaal: menselijk bot
Gebeurtenis:

Volmiddeleeuwse bewoningssporen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bebouwingspatronen, grachten (infrastructuur), indicaties voor houtbouw, paalkuilen
Context: agrarische nederzettingen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heirstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980623 (Geraadpleegd op )