waarneming

Dorpsstraat

archeologisch element
ID
980624
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980624

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen in de vorm van greppels, ploegsporen en een kuil. De greppels en ploegsporen gaan terug tot de perceelsgrenzen te zien op historisch kaartenmateriaal vanaf de atlas der buurtwegen. De perceelsstructuur is nog niet zichtbaar op de Ferrariskaart waardoor de sporen op zijn vroegst te dateren zijn vanaf de late 18ste, 19de eeuw eeuw. Eén kuil werd gecoupeerd en leverde recent blik op. Vermoedelijk dateert ze uit dezelfde periode.


Auteurs :  Jennes, Niels
Datum  :

Subrecente sporen

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: afvalkuilen, perceelsgreppels, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980624 (Geraadpleegd op )