waarneming

Archeologisch vooronderzoek Abtsdreef Stabroek

archeologisch element
ID
980632
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980632

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande uitbreidingswerken van een bestaand gebouw, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Omdat de kans op een steentijdsite relevant werd geacht, werd in een eerste fase een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. In 1 van de 4 boringen werd een Bs-horizont vastgesteld waardoor deze zone werd geselecteerd voor een verkennend archeologisch booronderzoek. in geen van de 7 boringen werden steentijd artefacten vastgesteld. Er blijkt bijgevolg geen sprake van een steentijd artefactensite op het terrein. Het terrein heeft wel nog steeds potentieel voor de aanwezigheid van waardevolle archeologische sporen zodat een proefsleuvenonderzoek werd opgestart. Twee van de 3 fasen van dit proefsleuvenonderzoek werden uitgevoerd. In totaal werden 16 grondsporen geregistreerd. Het gaat om een paalspoor, kuilen, greppels, spitsporen, een insteek en verstoringen. Daarnaast werden ook vijf muurresten geregistreerd. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 40 tot 125 cm onder het maaiveld. De sporen werden hoofdzakelijk aangetroffen in het noorden en het westen van het terrein en dateren alle uit de nieuwe en nieuwste tijden. Vondsten werden niet aangetroffen. Fase 3 van het proefsleuvenonderzoek zal in de toekomst worden uitgevoerd. 


Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

3 kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

5 greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Muur- en vloerresten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Context: gebouwen en structuren
Gebeurtenis:

Paalspoor

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Spitsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Abtsdreef Stabroek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980632 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.