waarneming

Lo-Reninge Hof ten Ijzer

archeologisch element
ID
980638
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980638

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden 5 sporen geregistreerd. Het ging om 5 antropogene sporen waarvan 1 uiteindelijk een recente verstoring bleek te zijn. De relevante antropogene sporen bestonden uit 2 sporen uit de Eerste Wereldoorlog en 2 sporen met een onbekende datering.

De sporen die dateren uit de Eerste Wereldoorlog bevonden zich in sleuf 1 en sleuf 3. Het gaat om een loopgraaffragment en een mogelijke schuttersput. De oriëntatie van de loopgraaf stond haaks op de frontlinie waardoor een interpretatie als verbindingsloopgraaf zich opdrong. Na toetsing aan de kartering op basis van de luchtfoto’s bleek dit inderdaad te kloppen.

De overige sporen konden niet eenduidig gedateerd worden. Op basis van hun vulling zijn ze eerder als post-middeleeuwen te interpreteren. Het gaat om een kuil en een greppel.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 12-11-2020

WO I structuren

Datering: WO I
Typologie: greppels, kuilen, loopgraven
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: WO I, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, loopgraven
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lo-Reninge Hof ten Ijzer [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980638 (Geraadpleegd op 15-06-2021)