waarneming

Lichtervelde 22.663 Kortemarkstraat Brugsebaan

archeologisch element
ID
980639
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980639

Beschrijving

In zone 1 werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. 

In zone 2 werden kuilen aangetroffen met een heterogene opvulling vermengd met verbrande leem en houtskool. Archeologische vondsten werden tijdens de aanleg van het vlak en de coupe van kuil niet aangetroffen, waardoor de datering van de kuilen dan ook onduidelijk is. Gezien de vorm, grootte en onderlinge samenhang kunnen de aangetroffen kuilen zonder twijfel in verband gebracht worden met een houtbouw, doch op basis van de aangetroffen kuilen kan het precieze type niet bepaald worden. Indien beide kuilen in verband te brengen zijn met een palenkoppel, dan kan er mogelijk sprake zijn van een O-W-gericht volmiddeleeuws drieschepig woonstalhuis. 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Paalkuilen

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lichtervelde 22.663 Kortemarkstraat Brugsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980639 (Geraadpleegd op )