waarneming

Oude Schapenstraat

archeologisch element
ID
980640
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980640

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek aan bufferbekken 1 bleken op het terrein enkele archeologische sporen aanwezig te zijn. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal vier archeologische sporen aangetroffen. Ze bevonden zich allemaal in werkput 1 maar algemeen genomen is de densiteit laag. Het gaat enkel om (paal)kuilen. Greppels of andere spoortypes werden niet aangetroffen. De tweede sleuf leverde geen sporen op. De kans op kennisvermeerdering wordt omwille van het voorkomen van slechts één kuil met onbepaalde datering zeer laag ingeschat. 

Binnen het proefsleuvenonderzoek bij bufferbekken 2 werden er in totaal vier sporen geregistreerd. Het betrof een greppel in werkput 1, een kringgreppeltje in werkput 2, en twee kleine kuilen, verspreid over werkput 3 en 4.

Aan de westelijke zijde van de werkput werd er één spoor vastgesteld. Het ging om een zeer scherp afgelijnde cirkel met een buitendiameter van 1,90 m. De cirkel zelf had een dikte van 0,35 m. De vulling van de kern bestond uit homogeen beige-gele leem, en was identiek aan de moederbodem. De vulling van de cirkel zelf bestond uit lichtgrijze-blauwgrijze leem met weinig baksteenspikkels- en brokjes. Op basis van de aangetroffen baksteenfragmenten is het echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over de datering van het spoor. 

In totaal werden er vier vondsten tijdens het proefsleuvenonderzoek langs de Oude Schapenstraat aangetroffen. Het ging om twee kleine wandscherven in grijs middeleeuws aardewerk en een bakstenen tegelfragment uit de colluviale laag. Vermoedelijk dateert het colluvium ten vroegste uit de middeleeuwen of van erna. In spoor 2.1 werden enkele baksteenfragmenten aangetroffen. Deze waren echter te fragmentarisch om verder te kunnen dateren.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

(Paal)kuilen

Typologie: greppels, kringgreppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Schapenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980640 (Geraadpleegd op )