waarneming

Hanselaarstraat

archeologisch element
ID
980643
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980643

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en de ligging binnen een historische site met walgracht, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden verspreid over het terrein archeologische sporen aangetroffen. Deze omvatten paalsporen, kuilen, sporen van grondverbetering, muurresten in baksteen en verstoringen. Op basis van de vondsten (aardewerk, glas en bouwmateriaal in metaal) is het merendeel van deze sporen te dateren in de nieuwe of nieuwste tijd. De verstoringen hebben een groot deel van het areaal diepgaand vernield en zijn hoofdzakelijk te relateren aan de afbraak van bebouwing op het terrein. De paalsporen en een kuil zijn onbepaald van datering, maar mogelijk van grotere ouderdom. Er werd echter geen structuur herkend en de functie ervan is niet duidelijk. De muurresten zijn toe te schrijven aan de oorspronkelijke bebouwing van het terrein die minstens teruggaat tot de 18de eeuw. De resten zijn echter ondiep en slechts gedeeltelijk bewaard. 


Auteurs :  Coremans, Liesbeth
Datum  : 10-11-2020

Paalsporen en kuil

Typologie: kuilen, paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Sporen van grondverbetering

Datering: nieuwe tijd
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Muren en vloeren

Datering: 18de eeuw
Typologie: muurresten, vloeren
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, glas, ijzer, metaal, porselein
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk betreft vooral oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur en industrieel aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hanselaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980643 (Geraadpleegd op 24-06-2021)