waarneming

Klingedijkstraat

archeologisch element
ID
980649
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980649

Beschrijving

In totaal werden 29 sporen geregistreerd, waarvan twee paalsporen, acht kuilen, zeven greppels (perceels- en afwateringsgreppels), drie spitsporen, vier verstoringen en vijf natuurlijke sporen. Daarnaast werden er ook resten van een muur geregistreerd. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 74 tot 107 cm onder het maaiveld. De meeste sporen bevinden zich in het zuidelijke deel van het terrein. Al deze sporen zijn gedateerd in de nieuwe tot nieuwste tijd. Er is slechts 1 vondstensemble uit een paalkuil geregistreerd. Het betreft de fragmenten van een teil in oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur en enkele scherven kleurloos vlakglas. Deze vondsten zijn te dateren in de nieuwe tot nieuwste tijd. 


Bron     : VAN BUGGENHOUT J. & GYESBREGHS D. 2020: Nota Sint-Gillis-Waas - Klingedijkstraat, Rapporten All-Archeo bvba 993, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Muurresten baksteen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Paalsporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Spitsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondstenmateriaal

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwelementen, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Fragmenten van een teil in oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur en scherven vlakglas (vensterglas).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klingedijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980649 (Geraadpleegd op )