waarneming

Aambeeldstraat

archeologisch element
ID
980652
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980652

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6562
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde 1 perceelsgreppel op van vermoedelijk recente datum. In de greppel werd een lithisch artefact aangetroffen.


Auteurs: Vanderhoydonck, Ingrid
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Lithisch artefact

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de vulling van de perceelsgreppel zou een lithisch artefact komen. De archeoloog stelt dat het een silexkern is en dat deze niet in situ is.

Perceelsgreppel recent

Datering: nieuwste tijd
Context: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De archeoloog schrijft de greppel toe aan recente periode op basis van de ligging die samenvalt met een perceelsgrens.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aambeeldstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980652 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.