waarneming

Aambeeldstraat

archeologisch element
ID
980652
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980652

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde 1 perceelsgreppel op van vermoedelijk recente datum. In de greppel werd een lithisch artefact aangetroffen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 10-11-2020

Perceelsgreppel recent

Datering: nieuwste tijd
Context: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De archeoloog schrijft de greppel toe aan recente periode op basis van de ligging die samenvalt met een perceelsgrens.

Lithisch artefact

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de vulling van de perceelsgreppel zou een lithisch artefact komen. De archeoloog stelt dat het een silexkern is en dat deze niet in situ is.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aambeeldstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980652 (Geraadpleegd op 23-06-2021)