waarneming

Gent Wondelgem Industrieweg 14-16-18-20A

archeologisch element
ID
980655
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980655

Beschrijving

Tijdens de archeologische prospectie door middel van proefsleuven werden drie vondsten ingezameld. Het gaat om aardewerk (2) en een vuursteen artefact. 

De prospectie door middel van proefsleuven leverde 21 sporen op. Tien sporen behoren tot een éénschepige constructie. Het was bij het vooronderzoek onduidelijk of het om een hoofd- of bijgebouw ging. Een greppel die onmiddellijk ten noorden van de plattegrond werd geregistreerd, is mogelijk een perceelsgreppel.

Een gracht in het noorden van het plangebied dateert waarschijnlijk uit de nieuwste tijd. Deze kan geïnterpreteerd worden als perceelsgracht. 

Tijdens de daaropvolgende opgraving werden centraal en in het zuidwesten van het terrein archeologische sporen geregistreerd. De oudste sporen zijn de resten van een hoofdgebouw uit de midden-bronstijd B (ca. 1500-1100 v.Chr.), aangetoond door 14C dateringen. Dit is de plattegrond die al werd aangesneden bij het vooronderzoek. 

Een kuilenzone is op basis van het vondstmateriaal (aardewerk) gedateerd in de (vroege) ijzertijd. Waarschijnlijk behoren deze contexten tot het ruimere areaal van een boerderij die zich buiten de opgegraven zone bevindt. In vier kuilen is ook een beperkte hoeveelheid verbrand bot gevonden en ingezameld. 

 


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Gebouwplattegrond Bronstijd

Datering: middenbronstijd B
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Gebeurtenis:

Kuilen ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Perceelsgreppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gent Wondelgem Industrieweg 14-16-18-20A [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980655 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.