waarneming

Gent Wondelgem Industrieweg 14-16-18-20A

archeologisch element
ID
980655
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980655

Beschrijving

Tijdens de archeologische prospectie door middel van proefsleuven werden drie vondsten ingezameld. Het gaat om aardewerk (2) en een vuursteen artefact. 

De prospectie door middel van proefsleuven leverde 21 sporen op. Tien sporen behoren tot een éénschepige constructie. Het is onduidelijk of het om een hoofd- of bijgebouw gaat. Op basis van de sterke uitloging van de sporen en de aanwezigheid van vuursteen wordt uitgegaan van een datering in de metaaltijden. De vondst van een handgevormde wandscherf (ten zuiden ervan) doet eveneens deze datering vermoeden. Een greppel die onmiddellijk ten noorden van de plattegrond werd geregistreerd, is mogelijk een perceelsgreppel.

Een gracht in het noorden van het plangebied dateert waarschijnlijk uit de nieuwste tijd. Deze kan geïnterpreteerd worden als perceelsgracht. 

 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 12-11-2020

Metaaltijden sporen

Datering: metaaltijden
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen, vaatwerk
Gebeurtenis:

Perceelsgreppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gent Wondelgem Industrieweg 14-16-18-20A [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980655 (Geraadpleegd op 15-06-2021)