waarneming

Lichterstraat fase 1

archeologisch element
ID
980656
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980656

Beschrijving

Naar aanleg van de realisatie van een sportpark werd binnen een eerste fase van het projectgebied een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in de registratie van een vindplaats uit de metaaltijden tot inheems-Romeinse periode. Uit de metaaltijden en inheems-Romeinse periode zijn in totaal 16 mogelijke plattegronden geregistreerd. In de overvloedige palenclusters werden enkel een eenschepige plattegrond, verschillende vier- en zesposten spiekers en een grotere (huis?)plattegrond herkend. Datering o.b.v. van aardewerk en 14C-datering op houtskool uit paalkuilen (de grotere plattegrond is aldus als Romeins gedateerd). Twee naast elkaar liggende waterputten zijn o.b.v.  14C-datering  en dendrochronologie resp. in de late bronstijd (905-806 voor Chr.) en vroege ijzertijd (kapinterval herfst/winter van 600/599 voor Chr.) gedateerd. De oudste waterput had een beschoeiing bestaande uit verticale takken els met daartussen een vlechtwerk van hazelaar. De jongste put had een beschoeiing van verticale, aangepunte  eiken balkjes, waarvan meerdere van eenzelfde boom. Uit deze beide waterputten werden pollenstalen geanalyseerd. Beide stalen geven beeld van halfopen landschap (50% boompollen), beperkte landbouwgrond, begraasde graslanden, (natte) heide en/of veenmoerassen in de omgeving. Verschillende kuilen waaronder een groter rechthoekig exemplaar waarin meerdere brokken verbrande leem waardoor aan de kuil een ambachtelijke functie toegeschreven werd. Verder zijn nog twee parallelle greppels vastgesteld parallel aan de aldaar aanwezige beek in het zuiden van het terrein met in de vulling handgevormd aardewerk en een intrusieve postmiddeleeuwse scherf. In het uiterste noordoosten zijn 2 paalsporengordels opgetekend die een segment vormen van een verdedigingsgordel uit WOI. Voor de gordel tekende zich een wirwar van kleine paalsporen af die in verband te brengen zijn met een prikkeldraadversperring en ervoor gelegen zgn. wolfskuilen. Achter de sporen van de verdediging zijn sporen van loopgraven geregistreerd.


Bron     : CLAESSENS L., GYESBREGHS D. & BRUGGEMAN J. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Puurs-Sint-Amands (Puurs) - Lichterstraat (fase 1), Rapporten All-Archeo bvba 687, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Gebouwplattegronden

Datering: ijzertijd, late bronstijd, Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondstenmateriaal

Datering: ijzertijd, late bronstijd, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Waterputten

Datering: late bronstijd
Typologie: waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Duitse bunkerlinie Südabschnitt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lichterstraat fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980656 (Geraadpleegd op )