waarneming

Peer Kloosterveld

archeologisch element
ID
980661
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980661

Beschrijving

Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen lithische artefacten of relevante archeologische indicatoren aangetroffen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er twee evenwijdig lopende greppels met een NO-ZW oriƫntatie geregistreerd. De noordelijke greppel was 1 m breed, de zuidelijke 2,30 m. Beiden hadden een zelfde grijsbruine vulling met houtskoolspikkels en baksteenfragmenten. De datering en functie zijn niet gekend. De bodemkundige opperde een datering van de Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Greppels

Datering: middeleeuwen
Context: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Peer Kloosterveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980661 (Geraadpleegd op )