waarneming

Wervik GC De Knippelaar

archeologisch element
ID
980667
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980667

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6466
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden 13 antropogene sporen geregistreerd, naast enkele natuurlijke en recente verstoringen. De antropogene sporen kunnen opgedeeld worden in greppels, een mogelijke schuilplaats en bomkraters.

Er werden 3 greppels aangetroffen binnen het onderzoeksgebied. Het betreft enerzijds 2 greppels die op basis van hun vulling als ouder gedateerd kunnen worden. Het ontbreken van vondstmateriaal maakt het echter onmogelijk om precies te gaan dateren.

In het noordoostelijke uiteinde van WP2 werd een vierkant spoor (200 x 200 cm) aangetroffen met een vulling die duidelijk te relateren was aan de Eerste Wereldoorlog. Vanuit de noordoostelijke hoek van dit spoor leek een lineair spoor te vertrekken dat verdween in de noordelijke putwand. Mogelijk kan dit spoor geĆÆnterpreteerd worden als een tijdelijke schuilplaats met een toegangsloopgraaf.

In totaal werden 9 bomkraters aangetroffen. Gezien de ligging van het onderzoeksgebied op enige afstand achter het front, is deze lage densiteit gemakkelijk te verklaren.

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden geen vondsten ingezameld.


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

WO I structuren

Datering: WO I
Typologie: greppels, schuilplaatsen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wervik GC De Knippelaar [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980667 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.