waarneming

Hoogmolenbrug De Borrekes

archeologisch element
ID
980671
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980671

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuwe wegenis, moest het terrein tussen de Merksemsebaan nr. 401 en de Deurnesteenweg nr. 1 genivelleerd worden. Hierbij werd er gestreefd naar een behoud in situ van eventuele vondsten en sporen.

Bij de werken werden er geen archeologisch relevante sporen aangetroffen binnen de afgebakende zones. De archeologische verwachting voor het aantreffen van vondsten, sporen en/of structuren uit eender welke (pre-)historische periode, kan worden bijgesteld naar eerder zeer laag tot onbestaande binnen de krijtlijnen van de uitgevoerde werken. De diepere, ongeroerde niveaus, werden nergens geraakt en de archeologische verwachting van deze niveaus kan dan ook niet worden bepaald.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 25-10-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogmolenbrug De Borrekes [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980671 (Geraadpleegd op 16-06-2021)