waarneming

Heimeulenweg

archeologisch element
ID
980678
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980678

Beschrijving

Vanwege het positieve resultaat van het proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving opgestart. Hoewel tijdens het proefsleuvenonderzoek meerdere sporen als daterend uit de metaaltijden werden geïnterpreteerd, bleken deze sporen tijdens de vlakdekkende opgraving natuurlijke sporen te zijn. De opgraving werd na onderzoek van de eerste vier werkputten dan ook opgeschort. Slechts een drietal recente paalspoortjes werden geregistreerd. 


Bron     : DE RAYMAEKER A. & VAN ROY J. 2020: Eindrapport: de archeologische opgraving aan de Heimeulenweg te Zoersel, Tienen.
Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heimeulenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980678 (Geraadpleegd op )