waarneming

Vaartstraat

archeologisch element
ID
980679
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980679

Beschrijving

Tijdens de werfbegeleiding van de aanleg van een circuit van ondergrondste 150 kV kabels werden geen archeologische sporen of structuren aangetroffen noch sporen of vondsten die in verband te brengen zijn met de naastliggende bunker uit WOI. Het projectgebied was deels verstoord en bovendien zodanig opgehoogd dat het archeologisch vlak dieper lag dan het aanlegniveau van de leidingen. 


Bron     : HEIRBAUT E.N.A. & DOCKX C. 2020: Werfbegeleiding aan de Vaarstraat te Beerse, LAReS-rapport 233, Halle-Zoersel.
Auteurs :  LARes BVBA
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980679 (Geraadpleegd op )