waarneming

Werfbegeleiging Schanslaan

archeologisch element
ID
980681
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980681

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6485
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De archeologische begeleiding uitgevoerd tijdens de vernieuwing van een rioleringstelsel ter hoogte van de Schanslaan in Borsbeek leverde geen relevante archeologische resultaten op. Onder de verstoring van de Schanslaan werden voornamelijk tertiaire afzettingen aangetroffen die bestaan uit
afwisselende (lemige) zand- en kleilagen. In enkele gevallen werd mogelijk nog het restant van het quartaire dekzand aangetroffen. Sporen waren binnen het studiegebied totaal afwezig vermits het vlak, onder de verstoring werd aangelegd op een diepte tussen 1,4 en 1,6 onder het maaiveld. 


Bron: JENNES N. & VERRIJCKT J. 2020: Eindverslag begeleiding: Borsbeek, Schanslaan, Rapport nr. 0289, Beerse
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfbegeleiging Schanslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980681 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.