waarneming

Brecht Schippersdreef

archeologisch element
ID
980682
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980682

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen sporen van eerder recente oorsprong aan het licht. Ze zijn te relateren aan de omvorming van heide naar bos in de 19de eeuw, en de oprichting en sloop van bebouwing in de 20ste eeuw.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Sporen uit de nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Greppels, paalsporen en kuilen van eerder recente oorsprong.
De meeste greppels zijn vermoedelijk drainagegreppels te relateren aan de omvorming van heide naar bos in de 19de eeuw.
De overige sporen zijn voor een groot deel verstoringen die het gevolg zijn van de oprichting en sloop van 20ste-eeuwse bebouwing en bijhorende nutsvoorzieningen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brecht Schippersdreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980682 (Geraadpleegd op )