waarneming

Lutseslusstraat

archeologisch element
ID
980687
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980687

Beschrijving

Op het terrein werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen archeologische indicatoren op. Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 greppels en 3 kuilen op allen vermoedelijk van relatief recente ouderdom.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Greppels Nieuwste Tijd

Datering: nieuwste tijd
Context: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De ligging van één van de greppels kwam overeen met een perceelsaanduiding op de Atlas van de Buurtwegen. De andere greppels lagen parallel aan deze greppen. Op basis van hun vulling en aflijning werden ze in de Nieuwste Tijd geplaatst.

Kuilen Recent

Datering: nieuwste tijd
Context: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 2 langwerpige kuilen aangetroffen. De vulling bestond uit verbrokkelde podzolbodem en uit de coupe bleek dat de kuilen ondiep waren. De ronde kuil bevatte recente bakstenen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lutseslusstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980687 (Geraadpleegd op )