waarneming

Boexhout

archeologisch element
ID
980690
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980690

Beschrijving

Naar aanleiding van afbraak- en nieuwbouwwerken van een landbouwbedrijf, werd een eerste fase van de geplande werken archeologisch opgevolgd. Na een positief proefsleuvenonderzoek vond in een beperkte zone van het plangebied een verder vlakdekkend onderzoek plaats. In deze zone werd een vroegmiddeleeuws erf met 2 gebouwplattegronden en een waterput geregistreerd. Beide platteronden zijn van het driebeukige type met telkens 4 gebinten. Slechts in 1 paalspoor zijn 3 scherven reducerend gebakken aardewerk “met veel chamotte” gevonden die in de 9de-10de eeuw gedateerd zijn. De plattegronden worden op basis van de typologie in dezelfde periode gedateerd. De waterput had een bekisting uit 2 helften van een uitgeholde boomstam. In de nazakvullig bovenaan zijn 3 scherven gevonden die in de Karolingische periode gedateerd zijn: een wandscherf Rijnlands witbakkend aardewerk, een wandscherf reducerend gebakken “met veel chamotte” en een lensvormig bodemfragment van een kogelpot uit Mayen. 14C-analyse op een takje loofhout dateerde de gebruiksfase van de put tussen de tweede helft van de 6de en de eerste helft van de 7de eeuw. Uit dezelfde vulling zijn stalen onderzocht voor pollenanalyse. Op het terrein werd nog een recente greppel waargenomen waaruit industrieel wit aardewerk gerecupereerd werd.  


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Recente greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, vaatwerk
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het terrein werd verder nog een recente greppel aangetroffen met in de vulling een aantal scherven industrieel wit aardewerk.

Vondstenmateriaal

Datering: Karolingische periode
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit een van de paalkuilen van de gebouwen en uit de nazakvulling van de waterput werden scherven Karolingisch aardewerk aangetroffen: 3 scherven reducerend gebakken, aardewerk “met veel chamotte”, een wandscherf Rijnlands witbakkend, een wandscherf reducerend gebakken “met veel chamotte” en een lensvormig bodemfragment van een kogelpot uit Mayen.

Vroegmiddeleeuwse bewoning

Datering: Karolingische periode, Merovingische periode
Typologie: gebouwplattegronden, waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 2 driebeukige gebouwplattegronden en een waterput met een bekisting uit 2 helften van een uitgeholde boomstam aangetroffen. De gebouwen zijn op basis van typologie gedateerd in de Karolingische periode. 14C-datering plaatst de gebruiksfase van de waterput eerder in de Merovingische periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boexhout [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980690 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.