waarneming

Lichtaartsesteenweg 28

archeologisch element
ID
980693
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980693

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6776
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het positieve proefsleuvenonderzoek naar aanleiding van een geplande woonverkaveling leidde tot de uitvoering van een vlakdekkende opgraving. Deze bracht een bewoningsfase uit de volle middeleeuwen aan het licht aan de rand van de huidige dorpskern. Tenminste 2 plattegronden werden herkend. Een 1ste plattegrond was bootvormig (type H2) en in de paalkuilen was een herstelfase te herkennen. De vulling van de paalkuilen bevatte scherven Maaslands wit, Rijnlands en grijs aardewerk. Een 14C-datering op houtskool uit een van de koppalen gaf een datering van het midden van de 11de tot de de tweede helft van de 13de eeuw. De 2de plattegrond was tweeschepig en vertoonde eveneens een herstelfase. In de vulling van een paalkuil bevond zich een scherf grijs aardewerk. 14C-datering op houtskool uit een van de paalkuilen dateerde het gebouw tussen het begin van de 10de eeuw en de eerste helft van de 12de eeuw. Ook meerdere paalsporen die niet als structuur herkend werden, enkele kuilen en greppels waaronder een erfafbakening (S141) waaruit pollenstalen genomen werden die niet verder bestudeerd werden. De sporen waren vooral geclusterd in de westelijke zone. De aanwezigheid van houtskool en verbrande leem doet veronderstellen dat de gebouwen na een eerste gebruiksfase afgebrand zijn en opnieuw opgebouwd werden. Mogelijk waren hier meerdere erven gesitueerd. Er werden geen waterputten aangetroffen. Verder was op het terrein nog een wegtracé met karrensporen uit de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd zichtbaar. Uit de sporen werd Raeren steengoed gerecupereerd.


Bron: COREMANS L. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Poederlee (Lille) - Lichtaartsesteenweg, Rapporten All-Archeo bvba 816, Bornem.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Volmiddeleeuwse bewoning

Datering: 10de eeuw, 11de eeuw, 12de eeuw, 13de eeuw, volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 2 gebouwplattegronden aangetroffen: een bootvormige plattegrond en een éénschepige plattegrond. In beide plattegronden werd een herstelfase herkend. Beide gebouwen zijn op basis van een radiokoolstofdatering op houtskool uit een paalkuil, in de volle middeleeuwen gedateerd. Verder zijn nog palenclusters, kuilen en greppels waaronder een erfafbakening waargenomen.

Vondstenmateriaal

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de paalkuilen van de volmiddeleeuwse plattegronden werden scherven Maaslands wit, Rijnlands roodbeschilderd en grijs aardewerk aangetroffen. In het wegtracé een fragment steengoed uit Raeren.

Wegtracé late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: karrensporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het terrein werd nog een wegtracé geregistreerd bestaande uit meerdere karrensporen. De aanwezigheid van een fragment steengoed uit Raeren dateert dit tracé in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. Het tracé is niet meer zichtbaar op de Ferrariskaart.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lichtaartsesteenweg 28 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980693 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.