waarneming

Brecht 18-BRE/EEN-2018I44

archeologisch element
ID
980694
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980694

Beschrijving

Ter hoogte van een depressie met restanten van een oude akkerlaag zijn fragmenten handgevormd aardewerk en een vuurstenen werktuig gevonden. De datering van de vondsten is onzeker. Het aardewerk is mogelijk vroegmiddeleeuws. Het vuurstenen werktuig zou uit het neolithicum kunnen dateren.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 19-11-2020

Vondsten in een depressie en akkerlaag

Datering: metaaltijden, neolithicum, vroege middeleeuwen
Typologie: werktuigen
Context: akkerlagen, depressies
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ter hoogte van een depressie met restanten van een oude akkerlaag zijn losse vondsten ingezameld:
- 13 fragmenten handgevormd aardewerk, in twee zones geconcentreerd op de overgang van een oude akkerlaag naar de moederbodem,
- 1 enkelvoudig geretoucheerde boordschrabber op kling met restant van schors vervaardigd in silex, aangetroffen in restanten van een omgezette E-horizont.
In de nota staat dat de vondsten uit de metaaltijden dateren, maar de auteur van de nota heeft deze interpretatie ondertussen bijgesteld: het aardewerk lijkt eerder vroegmiddeleeuws te zijn, en het werktuig uit silex is waarschijnlijk neolithisch.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brecht 18-BRE/EEN-2018I44 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980694 (Geraadpleegd op 25-06-2021)