waarneming

Sportveldenstraat

archeologisch element
ID
980696
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980696

Beschrijving

Bij het landschappelijk onderzoek werd een variƫrende podzolbewaring geregistreerd. In 4 boringen werd een restant van een laatglaciale bodem, mogelijk de Usselobodem aangetroffen.

Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde geen lithische artefacten op, maar toonde wel de aanwezigheid van de Usselobodem aan.

De Usselobodem werd ook opgemerkt in de profielputten tijdens het proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 13 sporen geattesteerd, nl. een greppel en (paal)kuilen. Op basis van de scherpe aflijning, de beperkte compactie en de zeer heterogene vulling werden de sporen in de Nieuwe Tijden gedateerd.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Sporen Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Context: Usselo-bodems
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sportveldenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980696 (Geraadpleegd op )