waarneming

Merchtem Puursstraat

archeologisch element
ID
980699
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980699

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6842
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De aangetroffen archeologische resten omvatten voornamelijk paalsporen, kuilen en erfafbakeningsgreppels. De sporen komen verspreid voor over het gehele terrein.

Er werden bewoningssporen uit verschillende periodes van de metaaltijden aangetroffen. De oudste sporen waren twee kuilen met de resten van een haarddump, die via 14C datering in midden bronstijd kunnen gesitueerd worden. Houtskoolresten uit de deze kuilen tonen aan dat er in deze periode, naar verwachting, Spaanse aak, els en wilg groeiden in de omgeving van de site. 

Van het einde van de late bronstijd dateert een erfafbakeningsgreppel. De zone afgebakend door de greppel (inclusief greppel) heeft afmetingen van ca. 58 op 62 m.

Uit de vroege tot de midden-ijzertijd dateren drie spiekers, een paalsporencluster en twee kuilenclusters. Van een paalspoor van één van de spiekers werd een monster genomen voor botanisch macrorestenonderzoek. Dit leverde enkele verkoolde graankorrels van tarwe met een minimale bijmenging van gerst en rogge.

Uit de late ijzertijd tot de vroeg-Romeinse periode werd ten noorden van de erfafbakeningsgreppel uit de bronstijd nog een greppel en enkele verspreide paalsporen aangetroffen.

Het aangetroffen aardewerk omvat voornamelijk handgevormd aardewerk uit de verschillende aanwezige periodes. Enkele vondsten dateren specifiek uit de midden- tot de late bronstijd of de late ijzertijd tot de vroeg-Romeinse periode. Het merendeel van het vondstmateriaal is echter in de vroege tot midden-ijzertijd te plaatsen.

In totaal werden nog acht sporen aangetroffen uit de nieuwe tot nieuwste tijd. Het gaat om drie paalsporen, vijf kuilen, en een begraving van een dier (waarschijnlijk kat). 


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bewoning ijzertijd

Datering: middenijzertijd, vroege ijzertijd
Typologie: kuilen, nederzettingen, paalkuilen, spijkers
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Erfafbakening late bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Kuilen midden bronstijd

Datering: middenbronstijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen late ijzertijd- vroeg-Romeinse periode

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Merchtem Puursstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980699 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.