waarneming

Sint-Gummarusstraat

archeologisch element
ID
980700
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980700

Beschrijving

Naar aanleiding van de vernieuwing van de riolerings- en weginfrastructuur werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd in de Sint-Gummarusstraat. Door de aanleg van de vroegere riolering was het traject in hoge mate verstoord. Enkel in het zuidelijk deel van het tracé werd nog muurwerk in baksteen en natuursteen uit een onbepaalde periode waargenomen. Verder werden over de ganse lengte van het tracé werden 2 vondsthoudende antropogene (ophogings)lagen vastgesteld met veel postmiddeleeuwse vondsten: veel aardewerk, pijpfragmenten, een weinig glas, een weinig metaal (zowel Fe als Cu-legering), keramisch bouwmateriaal (baksteen en tegels), een weinig natuursteen, een weinig (schoen)leer, een weinig dierlijk bot. Deze lagen zijn wellicht in verband te brengen met het rechttrekken van de Sint-Gummarusstraat in 1877-1878. Het vondstenmateriaal is te interpreteren als stadsafval van de burgerij. Uit de onderste laag werd een bulkstaal (10l) genomen. Hoewel de straat de Romaanse St. Pieterskapel én de St. Gummaruskerk flankeert zijn geen relevante sporen aangetroffen die in relatie staan tot beide religieuze gebouwen, noch is er menselijke begraving waargenomen.


Bron     : VAN LIEFFERINGE N. 2020: Eindverslag van de opgraving in de Sint-Gummarusstraat (stad Lier), Archeo-rapport 474, Tienen.
Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  : 19-11-2020

Muurwerk in baksteen uit onbepaalde periode

Typologie: muurresten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Vondstrijke antropogene ophogingslagen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, bouwmaterialen, kleding en -accessoires, ophogingslagen, recreatieve objecten, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas, ijzer, koperlegering, leer, natuursteen, pijpaarde, porselein, steengoed, tin
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De twee antropogene ophogingspakketten waren rijk aan vondstenmateriaal. Alle vondsten werden ingezameld en beschreven: veel aardewerk, pijpfragmenten, een weinig glas, een weinig metaal (zowel Fe als Cu-legering), keramisch bouwmateriaal (baksteen en tegels), een weinig natuursteen, een weinig (schoen)leer, een weinig dierlijk bot. Deze materiële cultuur schetst een mooi beeld van het leven van de burgerij in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Gummarusstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980700 (Geraadpleegd op 18-06-2021)