waarneming

Zandhoven Liersebaan 127

archeologisch element
ID
980704
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980704

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwam een verdwenen wegtracé aan het licht, dat wellicht ouder is dan de late 18de eeuw. Het tracé bestond uit karrensporen waarlangs bomen gestaan hebben.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Restanten van een wegtracé

Datering: nieuwe tijd
Typologie: karrensporen, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wegtracé bestaande uit karrensporen, aan weerszijden geflankeerd door vierkante kuilen waarin vermoedelijk bomen gestaan hebben. De weg lijkt ouder te zijn dan de late 18de eeuw, want hij is niet aangegeven op de Ferrariskaart, noch op latere kaarten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zandhoven Liersebaan 127 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980704 (Geraadpleegd op )