waarneming

Hoeve Nadorst

archeologisch element
ID
980706
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980706

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6486
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Archeologisch preventief onderzoek met wetenschappelijke vraagstelling naar aanleiding van geplande woonverkaveling op historische site van de gesloopte 17de-eeuwse (herberg)hoeve 'Nadorst'. Tijdens de opgraving werden verschillende bewoningsfasen van deze hoeve blootgelegd waarbij funderingen, vloeren en kelders van het hoevegebouw maar ook het achtererf met paalkuilen, kuilen, greppel, 4 plaggen waterputten al dan niet gefundeerd op een houten karrenwiel, 1 bakstenen waterput en 1 beerput werden geregistreerd. De opgraving leidde tot een beter zicht van de bewoningsevolutie van de hoeve. De hoeve evolueerde van een gebouw dat grotendeels opgetrokken was in hout op het einde van de 16de-begin 17de eeuw naar een volledige stenen hoevegebouw in de 20ste eeuw. Terwijl de 4 laatmiddeleeuwse waterputten in de late middeleeuwen opgetrokken waren uit plaggen, werd in de 18de-19de eeuw een nieuwe bakstenen waterput aangelegd. De archeologische sporen waargenomen in de zone van het achtererf brachten ook nieuwe informatie over het gebruik en indeling van zo'n erf aan het licht. Zo werden er o.a. sporen van agrarische activiteiten (beddenbouw) en de aanwezigheid van een beerput vastgesteld. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Historische hoeve

Datering: 20ste eeuw, vierde kwart 16de eeuw
Typologie: beerputten, erven, hoeven, kelders, muurresten, potstallen, schuren, vloeren, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie fasen in de evolutie van het hoevegebouw waarbij een geleidelijke verstening van een gedeeltelijk houten hoevegebouw optreedt. De waterputten evolueren van plaggenputten (4) al dan niet gefundeerd op karrenwielen naar een bakstenen waterput.

Vondstenmateriaal

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwelementen, kleding en -accessoires, munten, vaatwerk, werktuigen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, ijzer, koperlegering, leer, lood, natuursteen, pijpaarde, porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk is grotendeels afkomstig uit de aardewerkdump tegen de keldermuur en uit de waterputten. De grootste groep betref oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur, verder steengoed, in mindere mate grijs aardewerk, 1 scherf majolica en enkele scherven industrieel wit aardewerk.. In totaal werden tijdens de opgraving 20 botfragmenten, 45 fragmenten keramisch bouwmateriaal, 8 glasfragmenten, 3 fragmenten van kleipijpen, fragmenten van een lederen riem en resten van 2 lederen lappen, 3 fragmenten van wet- en slijpstenen in natuursteen en meerdere metalen voorwerpen ingezameld.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Nadorst [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980706 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.