waarneming

Clement d'Hooghelaan fase 2

archeologisch element
ID
980708
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980708

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject werd in een tweede fase het resterende deel van het projectgebied na sloop van de bestaande bebouwing onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Het is nu duidelijk dat in de te onderzoeken zone enkel verstoringen aanwezig zijn. Er zijn geen vondsten geregistreerd. 


Bron     : GYESBREGHS D. 2020: Nota Temse - Clement d'Hooghelaan Fase 2, Rapporten All-Archeo bvba 1034, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 19-11-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Clement d'Hooghelaan fase 2 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980708 (Geraadpleegd op 14-06-2021)