waarneming

Riemsterweg Herreweg

archeologisch element
ID
980709
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980709

Beschrijving

Uit 4 boringen werden 12 artefacten aangetroffen waarvan van 6 een antropogene oorsprong vermoed wordt. Door de variatie in de bodem, de bijmenging van recentere stukken in het zeefmateriaal en de aanwezigheid van patina/glans op enkele artefacten is er het vermoeden dat er verplaatsingen (erosie/colluvium) plaatsgevonden heeft waardoor de kans op het aantreffen van een voldoende intacte cluster klein is.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Steentijd artefacten

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Riemsterweg Herreweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980709 (Geraadpleegd op )