waarneming

Herentals Laarstraat

archeologisch element
ID
980710
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980710

Beschrijving

Ontwikkeling van een nieuw industriegebied, inclusief de aanleg van wegenis. Het zuidelijk en centraal deel van het terrein is sterk verstoord, in het noordelijke deel zijn de sporen beter bewaard. Deze sporen dateren vanaf de late middeleeuwen tot de nieuwste tijd. Eén greppel bevatte twee aardewerk bodemfragmenten. 


Auteurs :  All-Archeo bvba, Verhaert, Alde
Datum  :

Paalkuilen, greppels en kuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Twee passende bodemfragmenten

Datering: middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee passende bodemfragmenten, afkomstig uit een greppel.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herentals Laarstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980710 (Geraadpleegd op )