waarneming

Edegem Jan Verbertlei

archeologisch element
ID
980711
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980711

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en het potentieel op aanwezigheid van steentijd artefactensites te onderzoeken, werd eerst een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek, bleek de kans op de aanwezigheid van nog intacte steentijd artefactensites klein. De kans op het aantreffen van sporensites was nog wel aanwezig. Aansluitend op het landschappelijk booronderzoek werd vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden één kuil en één paalkuil aangetroffen. De sporen dateren naar alle waarschijnlijkheid uit de nieuwe tijd - nieuwste tijd. Er werden geen vondsten gedaan tijdens het onderzoek.


Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Edegem Jan Verbertlei [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980711 (Geraadpleegd op )