waarneming

Diest Hasseltsestraat 2

archeologisch element
ID
980716
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980716

Beschrijving

Binnen het plangebied, een perceel van 88 m² groot op de hoek van de Hasseltsestraat en Wolvenstraat in het historische centrum van Diest, werd nieuwe vloerverwarming aangelegd. Aangezien er zich op het perceel een als monument beschermde apothekerswoning bevindt dienden deze werken op archeologisch te worden opgevolgd.

Bij deze archeologische begeleiding werden twee vloerniveaus, muurfunderingen, een schouw en een afvoerputje aangetroffen. Er werden geen vondsten ingezameld.

Ondanks het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal kan afgeleid worden dat het oudste vloerniveau, bestaande uit een mix van rode bakstenen en tegels, geassocieerd dient te worden met een bouwfase die de huidige neoclassicistische layout van het pand voorafgaat. De gebruikte bakstenen komen overeen met het type bakstenen gebruikt in de (oudere) muurfunderingen en kelder. Het is wel mogelijk dat het jongere vloerniveau overeenkomt met de bouw van het huidige pand in de late 18e of vroege 19e eeuw.

Het oudste vloerniveau kon bewaard blijven. Ze werd afgedekt met zwarte plastiek alvorens er beton zou gegoten worden.

Het is mogelijk dat er onder het oudste aangetroffen vloerniveau nog vondstcontexten en oudere leefniveaus aanwezig zijn, die aldus in situ bewaard kunnen blijven.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Vloerniveaus en muren

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Classicistisch hoekhuis

  • Is deel van
    Historische stadskern van Diest


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diest Hasseltsestraat 2 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980716 (Geraadpleegd op )