waarneming

Zaventem Kraainem Haren

archeologisch element
ID
980721
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980721

Beschrijving

Er werden zesentwintig vuursteenfragmenten ingezameld, bestaande uit (sommige twijfelachtige) chips en één brokstuk. Bij het grondstofgebruik komt enkel vuursteen voor. De meerderheid van deze vondsten waren onverbrand (+- 75 %). Aangezien er slechts chips en een brokstuk voorkwamen, er werd geen ander debitagemateriaal aangetroffen, kunnen geen verdere uitspraken worden gedaan over de aard of datering van de vindplaats. Kwaliteitsvolle vuursteen is onder de aangetroffen fragmenten niet of nauwelijks aanwezig. Hierdoor is het, ondanks de aanwezigheid van chips, niet zeker of er in het gebied aan vuursteenbewerking werd gedaan. 

In één van de werkputten werden drie paalkuilen aangetroffen gelegen op één lijn en met ongeveer dezelfde afmetingen. In de vulling werd Romeins handgevormd aardewerk getroffen. Mogelijk gaat het om resten van een gebouwplattegrond van het Alphen-Ekeren type.

In een andere werkputten werden nog enkele kuilen, drie greppels en een paalkuil aangetroffen die in associatie met aardewerk voor tenminste een deel zijn te dateren in de Romeinse periode. 

Er werd één middeleeuwse houtskoolmeiler aangetroffen. 

Tenslotte werd een verzameling van paalkuilen geregistreerd met allen verbrande leem en baksteen in de vulling. Mogelijk gaat het om resten van kleine veldoventjes uit de nieuwe tijden. 


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Houtskoolmeiler

Datering: middeleeuwen
Typologie: meilers, structuren voor houtskoolproductie
Gebeurtenis:

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Romeinse tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Veldoventjes?

Datering: nieuwe tijd
Typologie: veldovens
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zaventem Kraainem Haren [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980721 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.