waarneming

Zeveneken-Dorp

archeologisch element
ID
980726
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980726

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6497
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Omdat het perceel in kwestie in gebruikt zal genomen worden als terrein voor grondverbetering waarbij er bodemingrepen tot 0,80m diepte zullen plaats vinden, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bracht enkel recente verstoringen aan het licht. Wel werden verspreid over het onderzoeksgebied een 7-tal losse vondsten met recente datering ingezameld waaronder industrieel witgoed, fragmenten industrieel modern vlakglas, dakpanfragment. 


Bron: COENAERTS J. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Zeveneken-Dorp (Oost-Vlaanderen), ABO archeologische rapporten 1336, Gent.
Auteurs: Coenaerts, Jan
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Vlakvondsten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwelementen, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zeveneken-Dorp [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980726 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.