waarneming

Zeveneken-Dorp

archeologisch element
ID
980726
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980726

Beschrijving

Omdat het perceel in kwestie in gebruikt zal genomen worden als terrein voor grondverbetering waarbij er bodemingrepen tot 0,80m diepte zullen plaats vinden, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bracht enkel recente verstoringen aan het licht. Wel werden verspreid over het onderzoeksgebied een 7-tal losse vondsten met recente datering ingezameld waaronder industrieel witgoed, fragmenten industrieel modern vlakglas, dakpanfragment. 


Bron     : COENAERTS J. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Zeveneken-Dorp (Oost-Vlaanderen), ABO archeologische rapporten 1336, Gent.
Auteurs :  Coenaerts, Jan
Datum  :

Vlakvondsten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwelementen, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zeveneken-Dorp [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980726 (Geraadpleegd op )