waarneming

Duinbergstraat

archeologisch element
ID
980727
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980727

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6498
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd het projectgebied in een eerste fase onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek. In geen van de 6 landschappelijke boringen werd een begraven bodem vastgesteld zodat de kans op de aanwezigheid van een steentijdsite te verwaarlozen is. Om het terrein te toetsen aan de aanwezigheid van jongere sites werden parallelle proefsleuven uitgegraven verspreid over het terrein. Er werden verscheidene verstoringen en recente sporen aangetroffen. Deze verstoringen konden op basis van de zeer losse, donkere en humeuze vulling als recent geïnterpreteerd worden. Het recente spoor in werkput 2, namelijk de lange greppel, kan via de Atlas der Buurtwegen gelinkt worden aan een perceleringsgreppel en/of afwateringsgreppel. Verder zijn 2 sporen aangetroffen zonder vondstmateriaal waardoor een datering onmogelijk is. Het betreft een kuil en een paalkuil. In de kijkvensters die rondom deze sporen zijn aangelegd, werden geen verdere sporen aangetroffen. Er is dan ook geen vervolgonderzoek aanbevolen. 


Bron: ADRIAENSEN J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Mol, Duinbergstraat: verslag van resultaten, Rapport nr. 0439, Beerse.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Metaaldetectievondsten

Typologie: bevestigingselementen
Context: archeologische objecten
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Recente greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft een lange greppel met een zeer losse, donkere en humeuze vulling die op de Atlas der Buurtwegen terug te vinden is.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duinbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980727 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.