waarneming

Sint-Kristoffelstraat

archeologisch element
ID
980730
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980730

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6500
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. Uit dit onderzoek bleek dat het het centrale, oostelijke en noordoostelijke deel van terrein reeds zwaar verstoord is. De bodem was hier duidelijk afgegraven en bewerkt waarbij niet alleen de B-horizont verdween maar ook de C-horizont afgetopt werd. De 10 waargenomen sporen zijn te beschouwen als recente verstoringen. Verder zijn nog enkele greppelfragmenten herkend die echter niet op de historische kaarten zijn terug te vinden. Een fragment baksteen in een van de fragmenten bewijst de recente datering van de greppelstructuur bevestigd. Aanwijzingen voor bewoning of begraving voorafgaand aan de nieuwste tijd zijn niet gevonden, noch in sporen, noch in vondsten. 


Bron: HEIRBAUT E., DOCKX C. & HAGEN J. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Sint-Kristoffelstraat te Geel, LAReS-rapport 365, Halle-Zoersel.
Auteurs: Heirbaut, Elly
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppelstructuren

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Kristoffelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980730 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.