waarneming

Driehoekstraat

archeologisch element
ID
980731
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980731

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. In de drie sleuven zijn in totaal 20 sporen geregistreerd die voornamelijk in het zuidelijk deel van de werkputten aanwezig waren. Hiervan zijn 10 sporen geïnterpreteerd als natuurlijk, 3 als verstoring, 3 als paalkuil, 3 als greppel en 1 als kuil. De greppel met
twee bijbehorende paalkuiltjes en de kuil kunnen mogelijk op basis van de vulling in de late middeleeuwen, begin nieuwe tijd geplaatst worden, maar de
afwezigheid van vondsten kan hierover geen zekerheid geven. Bovendien bleek het terrein reeds grondig doorploegd.


Bron     : HEIRBAUT E., HAGEN J. & BECKERS C. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Driehoekstraat te Zandhoven, LAReS-rapport 363, Halle-Zoersel.
Auteurs :  Heirbaut, Elly
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Driehoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980731 (Geraadpleegd op )