waarneming

Nieuwstraat 54

archeologisch element
ID
980732
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980732

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6502
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande nieuwbouw werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Eerder was uit een landschappelijk booronderzoek reeds gebleken dat onder de plaggenbodem geen begraven bodem meer aanwezig was. In de 5 sleuven werden in totaal vijf sporen opgetekend. Het betreft telkens greppels. In een ervan werd een oorfragment van een grote kruik in grijs gedraaid aardewerk aangetroffen. Deze scherf kan op basis van het soort aardewerk en de vorm gedateerd worden in de late middeleeuwen. Vermoedelijk zijn de sporen te interpreteren als oude afwateringsgreppels die gebruikt werden om het terrein in het voorjaar te ontwateren. De bodemkaart vermeldt dat de bodemserie Sdm in het voorjaar last heeft van overtollig water dat afgevoerd moet worden door middel van greppels die naar sloten langs de kavels leiden. Deze greppels zijn op basis van de stratigrafische positie onder de plaggenbodem en op basis van één aardewerkfragment gedateerd tussen de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 


Bron: STEENHOUDT M. 2020: Nota Vorselaar, Nieuwstraat 54, Deel 1: verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1583, Bassevelde.
Auteurs: Steenhoudt, Michiel
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de greppels werd slechts 1 vondst gedaan nl. een oorfragment in grijs aardewerk dat in de late middeleeuwen gedateerd werd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nieuwstraat 54 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980732 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.