waarneming

Veldhovenstraat

archeologisch element
ID
980733
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980733

Beschrijving

Bij het landschappelijk onderzoek werd een begraven paleobodem aangetroffen. Deze werd verder onderzocht door middel van proefputten en bleek erg gecryoturbeerd te zijn. Het onderzoek leverde geen lithische artefacten op.

Bij het proefsleuvenonderzoek werden 2 kuilen geregistreerd. De eerste kuil was scherp afgelijnd en had een donkergrijze vulling met houtskoolbrokjes. In de vulling bevond zich een (oor)fragment van een kom in geglazuurd oxiderend aardewerk (Late middeleeuwen of Nieuwe Tijd). De tweede kuil had een gevlekte, bruingrijze tot donkergele vulling. Uit de vulling werd een randfragment Maaslands aardewerk ingezameld. In het vlak van proefsleuf 3 vond men een bodemfragment van een laatmiddeleeuwse kan/kruik in Raeren steengoed. In het vlak van proefsleuf 6 trof men een wandfragment in handgevormd aardewerk met een grove kwartsverschraling (Bronstijd) aan.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Kuilen

Datering: bronstijd, middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen
Context: paleobodems
Materiaal: aardewerk, houtskool, steengoed
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veldhovenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980733 (Geraadpleegd op )