waarneming

Lostraat fase 2

archeologisch element
ID
980734
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980734

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep werd het resterende projectgebied na de sloop van bestaande gebouwen, onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek (fase 2). De in fase 1 uitgevoerde proefsleuven waren negatief. In totaal werden 23 sporen geregistreerd, waarvan 13 paalsporen, een greppel en negen verstoringen en nog eens drie muurresten. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 60 tot 90 cm onder het maaiveld. Ze kwamen verspreid over het volledige terrein voor. De paalsporen waren klein en redelijk ondiep. Sommige kwamen geclusterd voor maar er waren geen structuren te herkennen. 1 paalspoor had een grotere diameter van ca 1,2 m en kan mogelijk een kuil zijn. De vulling bevatte een wandscherf. De paalsporen zijn o.b.v. de kleur in de Romeinse tijd gedateerd. Verder werd nog een greppel met een donkergrijze vulling vastgesteld. De datering blijft onbepaald vermits geen vondstenmateriaal aanwezig was. Er werden nog verschillende verstoringen en muurresten vastgesteld, die alle te relateren zijn aan de voormalige bebouwing. Het gaat enerzijds om betonnen funderingspalen en anderzijds om bakstenen muren.


Bron: REYNS N. 2020: Nota. Heist-op-den-Berg - Lostraat. Fase 2, Rapporten All-Archeo bvba 1087, Bornem.
Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd 1 greppel vastgesteld met een andere vulling dan de paalkuilen zodat hij niet onmiddellijk als Romeins te interpreteren is. De greppel is evenmin zichtbaar op de historische kaarten zodat hij evenmin te dateren is in de nieuwe of nieuwste tijd. De vulling bevatte geen vondsten.

Muurresten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, beton
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De muurresten in baksteen en de betonnen funderingspijlers zijn afkomstig van de gesloopte gebouwen die op het terrein stonden.

Paalsporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 13 paalsporen geregistreerd, sommige zeer ondiep. De meeste paalsporen waren klein met uitzondering van een grote kuil met een diameter van 1,2m die ook als kuil zou kunnen geĆÆnterpreteerd worden. In deze laatste is een scherf in oxiderend gebakken micahoudend aardewerk gevonden die in de Romeinse periode gedateerd werd.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lostraat fase 2 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980734 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.