waarneming

Olen Gerheze

archeologisch element
ID
980745
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980745

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen sporen aangetroffen.


Auteurs :  Devroe, Annika, Verhaert, Alde
Datum  :

Aardewerk uit de greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee wandfragment roodgeglazuurd aardewerk en één bodemfragment Westerwald steengoed.

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Context: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende sporen wijzen op het rooien van een bos.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Olen Gerheze [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980745 (Geraadpleegd op )