waarneming

Groenhuis opgraving

archeologisch element
ID
980748
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980748

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwbouwproject en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd waarbij een meerperiodensite aan het licht kwam. De oudste occupatie betreft een crematiedepositie van menselijk en dierlijk bot uit het laat-neolithicum. Een kuil met houtskoolbrokken die met 14C-datering in de late bronstijd gesitueerd is, vertegenwoordigt de volgende periode. De derde occupatiefase situeerde zich op het droogste deel van het terrein en betreft een nederzetting uit de ijzertijd waarvan tenminste 3 erven en 5 gebouwen zijn geregistreerd. Deze laatste omvatten 2 woonstalhuizen van het zgn. geschrankt vierbeukig Haps-type, 2 vierpostenspiekers, 1 vijfpostenspieker en de onduidelijke sporen van een 3de woongebouw. Het schaarse aardewerk liet geen datering toe zodat 14C-datering toegepast werd op meerdere stalen houtskool uit de woonstalhuizen. De resultaten plaatsen 2 erven tussen 380 en 200 BC (elk met hoofgebouw en spieker terwijl het 3de erf tussen 170 en 50 BC gedateerd werd. Het betreft hier dus een nederzettingscontinuïteit van de midden naar de late ijzertijd. Wellicht loopt nederzetting verder in zuidelijke richting. De volgende sporen van menselijke activiteit situeren zich pas in de late middeleeuwen en manifesteren zich in de vorm van een waterput zonder beschoeiing die op basis van aardewerk tussen de 11de en het begin van de 14de eeuw te dateren is, een drenkpoel voor vee die door 14C-datering tussen 1045 en 1250 gedateerd werd, en een licht gebogen gracht (beide in de lager gelegen zone) en sporen van grondbewerking die vanaf de 15de eeuw te situeren zijn.

 


Bron     : DE BEENHOUWER J. & ARCKENS M. 2020: Boerderijen uit de ijzertijd en middeleeuwse landname. Eindverslag van een opgraving in Geel Groenhuis, Fodio Folio 59, Wijnegem.
Auteurs :  Fodio bvba
Datum  :

Crematie finaal neolithicum

Datering: finaalneolithicum
Typologie: deposities van menselijke resten, kuilen
Context: archeologische depots, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: dierlijk bot, houtskool, menselijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De crematie bevond zich in een kuil maar was gedeeltelijk verstoord door bioturbatie. De depositie werd door radiokoolstofdatering in het finaal neolithicum gedateerd.

Kuil uit de late bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuil bevond zich binnen een ijzertijdgebouw maar werd door radiokoolstofdatering op de houtskoolbrokken in de vulling, in de late bronstijd gedateerd.

Nederzetting uit de midden en late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (oosten), middenijzertijd
Typologie: erven, gebouwplattegronden, paalkuilen, spijkers, vaatwerk, woonstalhuizen (archeologisch erfgoed)
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
ER werden 3 erven en 5 plattegronden geregistreerd waaronder 2 woonstalhuizen, 3 spiekers en een paalkuilencluster van een onduidelijke gebouwstructuur. De aardewerkvondsten waren schaars. Het betreft steeds handgevormd glad- of ruwwandig of besmeten aardewerk in ijzertijdtraditie en enkele fragmenten zgn. kustaardewerk. De datering gebeurden op basis van 14C-datering.

laatmiddeleeuwse landname

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: drenkpoelen, greppels, spitsporen, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de lager gelegen zone waren een waterput zonder beschoeiing en een drenkpoel aangelegd. De waterput is gedateerd o.b.v. een scherf in Elmpter waar (11de-14de eeuw) en bevatte verder nog een fragment van een maalsteen en een stuk natuurslteen en leisteen. De drenkpoel bevatte houtskool en baksteen. C14-datering op verkoolde granen en vruchten dateerde de poel tussen 1045 en 1250 AD. Van beide structuren werden pollen- en macrorestenstalen genomen en geanalyseerd. De grachten liggen verspreid over het terrein en staan in verband met de indeling van kavels. Andere sporen van landbouwvoering zoals spitsporen tonen landbewerking aan. Aardewerk o.a. oxiderend gebakken rood aardewerk, grijs aardewerk, steengoed, tegel- en baksteenfragmenten, brokken maalsteen in tefriet dateren deze landbewerking vanaf de 15de eeuw tot de het begin van de nieuwe tijd


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenhuis opgraving [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980748 (Geraadpleegd op )