waarneming

Hogekamp

archeologisch element
ID
980754
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980754

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkel recente sporen aangetroffen.

In alle sleuven werd bij de aanleg van de vlakken, zonder associatie met sporen, fragmenten aardewerk ingezameld. Het ging om 31 fragmenten van 1 à 5 cm groot.

Zestien scherven dateren uit de middeleeuwen. Acht scherven werden gedetermineerd als Pingsdorf (12e-13e eeuw). Een wandscherf is protosteengoed (Brunssum-Schinveld: 13e-14e eeuw). Twee scherven zijn randfragmenten uit rood aardewerk met een grijze kern. Voorts is er een scherf rood aardewerk en vier wandscherven in grijs aardewerk. Eén van die vier wandscherven heeft een horizontale lijnversiering.

Vijftien scherven zijn toe te schrijven aan de metaaltijden, wellicht de ijzertijd. Eén scherf vertoont aan de buitenzijde duidelijk sporen van een besmeten oppervlak. De magering van de scherven bestaat uit vrij grove kwartskorrels. 


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Aardewerk

Datering: metaaltijden, middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hogekamp [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980754 (Geraadpleegd op )