waarneming

Oud-Turnhout Oude Arendonkse Baan

archeologisch element
ID
980755
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980755

Beschrijving

Ter hoogte van de zone met nieuwbouw werd een eerste fase van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er is geen site aangetroffen, het relevant archeologisch niveau is verstoord.

Op het terrein zijn enkele lineaire sporen aangeduid die misschien overeenkomen met de oude perceelsgrenzen op de Atlas der Buurtwegen.


Auteurs :  J. Verrijckt bvba, Verhaert, Alde
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Lineaire sporen, mogelijk te relateren aan de perceelsgrenzen op de Atlas der Buurtwegen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oud-Turnhout Oude Arendonkse Baan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980755 (Geraadpleegd op )