waarneming

Rijkevorsel Hoge-Heideweg

archeologisch element
ID
980756
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980756

Beschrijving

Op basis van het landschappelijk booronderzoek is beslist om in het noordelijk deel van het projectgebied verkennende boringen te plaatsen. In deze zone is een intacte podzol aanwezig, dit deel van het plangebied is iets hoger gelegen. In boring 6 en 11 is lithisch materiaal aangetroffen, dit bleek natuurlijk van oorsprong te zijn. Ook houtskool, steenkool, slakken, sintels en baksteenfragmenten werden opgeboord. In de proefsleuven zijn greppels, een kuil, natuurlijke sporen en recente verstoringen onderzocht.


Auteurs :  Verhaert, Alde, VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 27-11-2020

Lithisch materiaal ea.

Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De fragmenten hebben een natuurlijke oorsprong en zijn waarschijnlijk afkomstig uit de grindbijmenging die zich in de natuurlijke ondergrond bevindt. De randen van de fragmenten zijn afgerond.
Ook houtskool, steenkool, slakken, sintels, baksteenfragmenten, leien en vensterglas zijn opgeboord.

Greppels en kuil

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuil is recent, de greppels behoren mogelijk tot een karrenspoor of zijn gerelateerd aan de aanplant van de bomen op dit terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rijkevorsel Hoge-Heideweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980756 (Geraadpleegd op 22-06-2021)