waarneming

Basisschool De Kleine Wereld

archeologisch element
ID
980768
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980768

Beschrijving

De vlakdekkende opgraving uitgevoerd naar aanleiding van een nieuwbouwproject, heeft bewoningssporen opgeleverd uit de volle en late middeleeuwen en uit de 18e eeuw. Uit de volle middeleeuwen tot de eerste helft van de 13de eeuw dateren een greppel, paalkuilen, een boomstamwaterput (jonger dan de paalkuilen) en greppels uit de overgang van de 12de tot 13de eeuw. Deze sporen zijn geïnterpreteerd als bewoningssporen, erfafsluitingen en -indelingen. Er zijn geen plattegronden waargenomen, wellicht gaat het om de infrastructuur van een achtererf van een boerderij (die buiten het opgravingsvlak lag). Bovendien is de vindplaats sterk verstoord zodus geen ruimtelijk inzicht op de site verkregen werd. Stalen voor pollenanalyse en macrorestenonderzoek uit de waterput tonen een vrij open tot halfopen landschap terwijl de pollen van granen (rogge, gerst/tarwe-type en granen-type) en akkeronkruiden wijzen op beakkering in de nabijheid, en resten van biet en mogelijk erwt wijzen op de aanwezigheid van een tuin nabij. De macroresten van peer (en mogelijk appel) wijzen ook op fruitbomen op het erf. Hazelnoten en bramen groeiden wellicht in de nabijheid van het erf. De boomstamwaterput is vanwege de onmogelijke dendrodatering, gedateerd met 14C tussen 1022 en 1155 AD. 2 OSL-dateringen op de meerfasige plaggenbodem resulteren in een datering van de Ap2 tussen 1844 en 1914 en van de Ap3 tussen 1384 en 1474. De vondsten zijn voornamelijk afkomstig uit de waterput en zijn duidelijk volmiddeleeuws. Uit de 18de eeuw dateren een perceelsindeling en karrensporen. 

 


Bron     : STEENHOUDT M., VAN REMOORTER O., VAN DER MEER W. & VAN WAIJEN M. 2020: Eindverslag Opgraving Ravels, Basisschool De Kleine Wereld, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1395, GEnt.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Greppels volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, greppels, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
EEn eerste groep met NO-ZW oriëntatie en een tweede groep met O-W oriëntatie. In de eerste groep is slechts in 1 greppel een brok tefriet gevonden. De tweede groep greppels bevatte aardewerk, leisteen en tefriet.

Karrensporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: karrensporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Wegtracé bestaande uit karrensporen die te dateren zijn tussen het begin van de late middeleeuwen en de 18de eeuw. Bevatte witbakkend aardewerk en brokken tefriet

Kuilen en paalsporen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Plaggenbodem

Datering: tweede helft 15de eeuw, tweede kwart 19de eeuw, vierde kwart 14de eeuw, voor WO I
Typologie: bodems met sterke menselijke invloed
Context: bodems en afzettingen
Gebeurtenis:

Waterput

Datering: 13de eeuw, tweede helft 12de eeuw
Typologie: vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Waterput met een bekisting bestaande uit een uitgeholde boomstam. Bevatte volmiddeleeuws aardewerk in de vullingspakketten.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Basisschool De Kleine Wereld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980768 (Geraadpleegd op )