waarneming

Augustijnenlaan 20

archeologisch element
ID
980775
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980775

Beschrijving

Vermits het projectgebied gelegen is binnen een Archeologische Zone en er sloopwerken gepland zijn die een impact hebben op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed, werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd tijdens deze sloop. Op basis van de resultaten van de sloopbegeleiding kan geconcludeerd worden dat er binnen de grenzen van het plangebied geen enkele archeologische sporen en vondsten meer aanwezig zijn. Het terrein is, in functie van de voormalige woning, afgegraven tot op/in het tertiaire zand waardoor alle mogelijke sporen en vondsten volledig verwijderd zijn. Ter hoogte van het oostelijke, westelijke en zuidelijke deel van het 40 plangebied hebben een aantal landschappelijke boringen ook aangetoond dat er geen relevante archeologische bodemlagen meer aanwezig zijn. Het hele terrein is grootschalig verstoord: bovenop het tertiaire pakket ligt een dik verstoord pakket. 


Bron     : HEIRBAUT E.N.A. & HAGEN J. 2020: Sloopbegeleiding aan de Augustijnenlaan 20 te Herentals. Eindrapport, LAReS-rapport 326, Halle-Zoersel.
Auteurs :  LARes BVBA
Datum  :

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Herentals


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Augustijnenlaan 20 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980775 (Geraadpleegd op )