waarneming

Molenweg 109

archeologisch element
ID
980776
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980776

Beschrijving

O.b.v. de resultaten van het archeologisch onderzoek op de aanpalende percelen, werd ook dit projectgebied onderworpen aan een vlakdekkend archeologisch onderzoek. Een groot deel van de oppervlakte bleek echter volledig verstoord bij de inrichting van het industrieterrein. Enkel in het noordelijke en westelijke deel was de C-horizont nog zichtbaar. In die zone konden twee dieperliggende sporen worden geregistreerd samen met enkele natuurlijke sporen en verstoringen. Beide sporen betreffen een kuil die ten dele verstoord was en het restant van een greppel. De kuilvulling bevatte enkele postmiddeleeuwse aardewerkfragmenten, de greppel was vondstenloos. Er kan dan ook besloten werden dat er geen potentieel tot kennisvermeerdering was binnen het onderzoeksgebied. 


Bron     : COENAERTS J., PYPE P. & PRAET M. 2020: Archeologische opgraving langs de Molenweg 109 te Willebroek (Prov. Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1258, Gent.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkel de kuil leverde een beperkt aantal scherven op (o.a. een pijpensteel) die de sporen in de nieuwe tijd plaatsten.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenweg 109 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980776 (Geraadpleegd op )